TikaiNesakiNevienam.lv


Melnais obelisks (grāmata)
Ērihs Marija Remarks par vientulību

Vientulībai nav nekā kopēja ar sabiedrības trūkumu.Ērihs Marija Remarks par cilvēkiem un vēlmēm

Tas, ko nevar dabūt, cilvēkam vienmēr liekas labāks par to, kas viņam ir. Te pastāv cilvēka dzīves romantika un idiotisms.Ērihs Marija Remarks par dzīvi

Es neprotu ne pareizu klavierspēli, ne arī dzīves spēli, nekad, nekad neesmu to pratis, vienmēr esmu bijis pārāk steidzīgs, vienmēr pārāk nepacietīgs, vienmēr noticis kaut kas neparedzēts, vienmēr spēle pārtrūkusi… Bet kurš gan prot pareizi spēlēt, un, ja arī prot, tad ko tas viņam līdz? Vai lielā tumsa tāpēc ir mazāk tumša, vai neatbildami jautājumi tāpēc kļuvuši mazāk bezcerīgi, vai izmisums par mūžīgo nepietiekamību tāpēc ir mazāk sāpīgs, un vai dzīvi tāpēc ir iespējams izskaidrot un saņemt grožos un jāt kā rāmu zirgu, vai arī tā vienmēr ir kā varena bura, kas vētrā mūs nes, bet, kad mēs to gribam satvert, ielingo mūs ūdenī? Reizēm manā priekšā paveras bedre, kas šķiet sniedzamies pat līdz zemes centram. Kas to aizpilda? Ilgas? Izmisums? Laime? Un kāda? Nogurums? Rezignācija? Nāve? Kādēļ es dzīvoju? Jā, kādēļ es dzīvoju?Ērihs Marija Remarks par dzīvi
  • Vai jums nav zināmas trīs dzīvē visvērtīgākās lietas?

  • Kā gan lai tās man būtu zināmas, galvenā prokurora kungs, ja es vēl tikai meklēju dzīvi?

  • Tikumība, vientiesība un jaunība, – Georgs sludina. – Ja tās reiz zaudētas, tad nekad vairs nav atgūstamas! Un kas gan var būt bezcerīgāks par pieredzi, vecumu un kailu inteliģenci?

  • Nabadzība, slimība un vientulība, – es atbildu un nostājos brīvi.

  • Tie ir tikai citi nosaukumi pieredzei, vecumam un nepareizi ievirzītai inteliģencei.Ērihs Marija Remarks par sapņiem

Tātad alkoholiķis. Cilvēks dzīvo no sapņiem. Vai jūs to nezinājāt?