TikaiNesakiNevienam.lv


Lisabonas nakts (grāmata)
Ērihs Marija Remarks par dzīvi

Dzīve kļūtu nepanesama, ja būtu mūžīga.Ērihs Marija Remarks par dzīvi

Vasara ir īsa, un dzīve ir īsa — bet kas dara to īsu? Tas, ka mēs zinām, cik īss ir cilvēka mūžs. Vai kaķi tur laukā zina, ka dzīve ir īsa? Vai putns to zina? Un tauriņš? Viņi domā to mūžīgu. Neviens viņiem nav noteicis mūža ilgumu! Kādēļ tas pateikts mums?Ērihs Marija Remarks par atmiņām

Vai tas ir zaudēts, ko tu reiz esi izjutis un glabā savā apziņā? Vai tad pilsēta vairs neatrodas te, ja jūs to atstājat? Vai tā nedzīvotu jūsos, ja arī tiktu sagrauta?Ērihs Marija Remarks par cilvēkiem un vēlmēm

Bet vai to nevēlas ikviens? Paturēt to, kas nav vairs paturams? Un pamest to, kas no mums neatstājas?Ērihs Marija Remarks par brīnumiem

Nekad nav bijis tik daudz ticības brīnumam kā mūsu laikā, kad nekādi brīnumi vairs nenotiek.