TikaiNesakiNevienam.lv


Im Ka – Imants Kalniņš laikā un telpā (grāmata)
Imants Kalniņš par popularitāti

(..) ar runāšanu var kļūt tikai populārs! Populārs cilvēks ir tad, kad pieaugušie viņu apskauž, bērni skatās, mutes ieplētuši, bet gudri cilvēki nicina.Kellija Čerija par mīlestību

Dzīve bez mīlestības ir kā stāsts bez cilvēkiem. Un mīlestība “piemeklē” dažādus cilvēkus dažādās vietās; un tad tev jābrauc turp, kurp tev jābrauc – dzīvot. Tu taisi savas mājas sienas no kleķa un rūpīgi klāj tai salmu jumtu: tur dzīvos tava mīlestība.Imants Kalniņš par intuīciju

Jo neviens kritiķis nezina to, ko tikai autors zina. Autors perfekti zina, kas nav kvalitatīvs tajā, ko viņš ir izdarījis. Un es arī zinu, kas nav kvalitatīvs. Un dabiski, ka tas mani neapmierina. Tā ir tā iekšējā balss, tā ir tā intuīcija, kas tev pasaka priekšā, ka tā nevajag darīt.
Šī ir tā tieksme jeb tā absolūtā nepieciešamība darbu, ko tu dari, realizēt tā, lai tas darbs būtu pilnīgs, ka tu vairs labāk nevari izdarīt, ka tu zini, ka tas ir vislabākais, cik tu esi varējis izsarīt.Imants Kalniņš par dzīvi

(..), jo kas tad ir dzīve? Gulēšana, celšanās, darbošanās, nekas jau cits dzīve nav. Satikšanās ar cilvēkiem, attiecības ar cilvēkiem un darbs, ko tu dari. Nekā jau cita nav.Imants Kalniņš par dzīvi

Viens ir tas, kāda ir tava pieredze un kā tu ej caur dzīvi, un otrs ir – ka dzīve visu laiku cenšas tevi koriģēt pa savam.