sods

January 5, 2019

Buda par dusmām

Tu netiksi sodīts par savām dusmām – tevi sodīs pašas dusmas.
Piesakies jaunumiem