sodīšana

January 5, 2019

Buda par dusmām

Tu netiksi sodīts par savām dusmām – tevi sodīs pašas dusmas.
October 31, 2008

Latīņu teiciens par mīlestību un sodīšanu

Castigo te non quod odio habeam, sed quod amem. Sodu tevi nevis aiz naida, bet tāpēc, ka mīlu tevi.
Piesakies jaunumiem