mīlestība

February 14, 2019

Paulu Koelju citāts par mīlestību

Mīlestība bija vienīgais tilts starp redzamo un neredzamo pasauli, kas bija pieejams ikvienam. Tā bija vienīgā pašpietiekamā valoda, kas Visuma dienu no dienas sniegtās gudrības […]
February 14, 2019

Paulu Koelju citāts par mīlestību

Garīgā pieredze vispirms ir praktiskā mīlestības pieredze. Bet mīlestībā nepastāv likumi. Var, protams, sekot grāmatu padomiem vai mēģināt kontrolēt savu sirdi, izstrādājot rīcības stratēģiju – […]
February 14, 2019

Jura Rubeņa citāts par attiecībām

Attiecības ir augstākā vērtība šajā pasaulē, tāpēc attiecībām ar cilvēku, kuru mīli, jābūt galvenajai prioritātei.
February 14, 2019

Paulu Koelju citāts par mīlestību

Mīlestība ir spēks, kas dots, lai mums dāvātu prieku. Lai mūs tuvinātu Dievam un saviem tuvākajiem.
February 14, 2019

Halīla Džibrāna citāts par mīlestību

Mīlestība nedod nekā cita kā vien pati no sevis un nesaņem nekā cita kā vien pati no sevis.
February 14, 2019

Džordža Bernarda Šova citāts par ēdienu

Nav patiesākas mīlestības kā mīlestība pret ēdienu.
February 14, 2019

Paulu Koelju citāts par mīlestību

Īsta mīlestība negaida atbildi. Un tas, kurš par savu mīlestību cer saņemt atlīdzību, vienkārši velti tērē laiku.
February 14, 2019

Halila Džibrāna citāts par mīlestību

Mīlestība visbiežāk zūd plaisā starp to, kas tiek pateikts, bet nav domāts, un to, kas tiek nodomāts, bet nav pateikts.
February 14, 2019

Halīla Džibrāna citāts par mīlestību

Mīlestība visbiežāk pazūd vai nu tajā, kas pateikts, nejūtot, vai arī izjustajā, kas palicis nepasacīts.
Piesakies jaunumiem