likums

January 14, 2019

Ieva Melgalve par likumiem

Reizēm ir jāignorē likums, ja no tā neviens necieš. Citādi no likuma ciešam mēs.
July 20, 2015

Laodzi par likumiem

Jo vairāk likumu, jo vairāk zagļu un laupītāju.
October 30, 2010

Sofokls par likumiem

Nevienam nav lielāks pienākums ievērot likumu kā likumdevējiem.
October 8, 2010

Akvīnas Toms par likumiem

Mala lex, nulla lex. Slikts likums nav nekāds likums.
February 17, 2010

Tomass Džefersons par likumiem

Es neesmu likumu un konstitūciju biežu pārmaiņu piekritējs, bet likumiem un institūcijām ir jāiet roku rokā ar cilvēka prāta progresu.
September 14, 2009

Frānsiss Bēkons par likumu

Likums ir kā zirnekļa tīkls, kurā iestrēgst mazas mušas un caur kuru izlaužas lielas.
October 31, 2008

Juris Rubenis par likumiem

Likumi rodas vai nu no Dieva, vai arī tie nav jāpilda.
October 31, 2008

Latīņu teiciens par likumiem

Regula nulla sine exceptione. Nav likuma bez izņēmuma.
October 31, 2008

Latīņu teiciens par likumiem un tikumiem

Leges mori serviunt. Likumi atbilst tikumiem.
Piesakies jaunumiem