Karels Čapeks

February 14, 2019

Karela Čapeka citāts par sievietēm

Ja sieviete nepadodas, viņa uzvar. Ja arī padodas, tad viņa diktē uzvarētājam noteikumus. Jebkurā no gadījumiem uzvarētāja ir viņa.
January 3, 2019

Karels Čapeks par zināšanām

Iedomājies, cik klusa būtu pasaule, ja cilvēki runātu tikai par to, ko pārzina…
December 19, 2018

Karels Čapeks par kritiku

Kritika – tas ir tad, kad kritiķis stāsta māksliniekam, kā viņš pats paveiktu darbu. Ja mācētu.
July 7, 2013

Karels Čapeks par anekdotēm

Anekdote ir sekundēs sapresēta komēdija.
July 7, 2013

Karels Čapeks par kritiku

Kritizēt nozīmē stāstīt, kā būtu darījis viņš, ja vien prastu to darīt.
July 23, 2008

Karels Čapeks par zināšanām

Iedomājieties, kāds klusums valdītu, ja cilvēki runātu tikai to, kas viņiem zināms.
June 28, 2008

Karels Čapeks par pašizziņu

(..) mēs iepazīstam pasauli caur to, kas esam paši, un, iepazīstot pasauli, atklājam paši sevi.
Piesakies jaunumiem