TikaiNesakiNevienam.lv

Jānis Klīdzējs

Jānis Klīdzējs par dzīvi un dzīves jēgu

Direktors nav nemaz tuvākos rados ar Dievu kā tu vai visi citi šinī juceklīgajā pasaulē, kur vienmēr bijis un būs vairāk jautājumu nekā atbilžu. Tomēr – lai kāda šī pasaule, katram ir jārauga atrast to iesākumu sevī pašos, no kura varētu sākt dzīvot saskanīgāk ar sevi un ar citiem.Jānis Klīdzējs par dzīvi

Tev pašam būs zināms, ka dzīves spiedieni liek sevi manīt abējādi – fiziski un garīgi. Tāpēc bieži vien jūtamies nejauki. Mēs jūtamies it kā kaut kas mūs izaicinātu uz cīņu. Jūtamies bezpalīdzīgi, satraukti, izjaukti. Reizēm mēs rīkojamies ātri un it kā ar mērķi, vai arī mēs esam nespējīgi izvēlēties dzīves un darbības virzienu un sākam rīkoties, impulsa grūsti un virzīti. Autoritātes medicīnā, bioloģijā un psiholoģijā domā, ka sakrātiem un neatbrīvotiem dzīves spiedieniem ir liela loma daudzās un dažādās fiziskās un mentālās kaitēs, ieskatot augstu asinsspiedienu, galvas sāpes, māgas brūces, cukura slimību, muguras sāpes, bezmiegu, depresiju, visādas mānijas. Kā jau zinām, fakts ir tas, ka dzīves spiedieni ir nenovēršami. To iedarbes asums un varbūt arī to iespaids uz cilvēku nākamajos gadu desmitos var tikt ļoti pamazināts, ja mācās izvēlēties veidu – kā izturēties pret dzīves spiedienu pilnajiem notikumiem.Jānis Klīdzējs par vērtībām

Pasaules ļautiņi šodien visvairāk slimo ar tām kaitēm, kas sāk postīt vispirms dvēseles. Sākas ar dvēseles sāpi. Ar skumjām. Ar vainas apziņu. Turpinās ar drūmā uznākšanu. Ar lielu depresiju. Tālāk ar dvēseles reimatismu. Ar krampjainu artrītu. Tad nāk dvēseles paralīze. Saprotams – nākamā ir dvēseles nāve.Jānis Klīdzējs par darbu

Darbs ir tā labākā psiholoģijas grāmata, caur kuru cilvēks var sākt saprast pats sevi un citus.Jānis Klīdzējs par vērtībām

Viss, kas bijis skaists, pilnīgi iznīkt nevar nekad. Tikai apaug ar dzīvi un pārmaiņām. Tāpat kā mēs paši.Jānis Klīdzējs par vērtībām un dzīves jēgu

Ticu, ka daudziem no viņiem dziļi sāp tas, ka dzīvei nav virziena. Nav kur iet. Nav ko cerēt. Nav pie kā pieturēties, kad ir sajūta, ka jākrīt. Jau agrā jaunībā viņi ir veci. Tāpat kā daudzi no mums.Jānis Klīdzējs par vērtībām un dzīves jēgu

(..) šie jaunie ir savu ģimeņu, savu tēvu un māšu un visa mūsu pārāk atbrīvotā dzīves veida upuri. Vairumā viņu savā jaunajā mūžā nav pavadījuši pat vienu dienu fiziska darba piepūlē. Bērnībā un pieaugot viņi ir redzējuši, ka galvenie centieni un ideāli viņu mājās bijusi nauda un tās pelnīšanas kāre: vairāk, vairāk un vairāk! Savā veidā viņi izjūt, ka viņos kā cilvēkos kaut kā svarīga trūkst. Tas sāp, rada skaudību, naidu, mudina instinktu sist, demolēt, iznīcināt. Un skaļi bļaut: sabiedrība, visa Amerika, tās vēsture un šodiena vainīga!Jānis Klīdzējs par dzīvi un laimi

Dzīve galvenā kārtā sastāv no cilvēku attiecībām pret sevi pašu un pret citiem. To pašu varētu teikt arī par laimi. Vai tās jušanu. Tā rodas vai zūd no tām pašām attiecībām.

atbalstīt projektu

kalendārs