TikaiNesakiNevienam.lv


Fridrihs Nīče

Friedrich NietzscheFridrihs Nīče par grūtībām

Pienāks diena, kad liksies, ka viss beidzies. Tas būs sākums.Fridrihs Nīče par mērķi

Bet tā ir mana mācība: kas grib iemācīties lidot, tam vispirms jāiemācās stāvēt un staigāt, un skraidīt, un kāpaļāt, un dejot, – ar lidošanu nevar lido­šanu iemācīties!Fridrihs Nīče par pienākumiem

Un mēs, mēs nesam uzticīgi to, ko mums dod līdz, uz cietiem kamiešiem un pār tuksnesīgiem kalniem! Un, kad mēs svīstam, tad mums saka: “Jā, dzīve ir grūti panesama!” Bet tikai cilvēks ir sev pašam grūti panesams! Tas tādēļ, ka viņš nes pārāk daudz lieka uz saviem kamiešiem. Līdzīgi kamielim, viņš nometas ceļos un ļaujas, lai to labi apkrauj nastām. Sevišķi stiprais, izturīgais cilvēks, kam piemīt godbijība: par daudz lieku, smagu vārdu un vērtību viņš sev uzkraujas, – un nu dzīve liekas viņam tuksnesis!Fridrihs Nīče par domām

Tie klusākie vārdi ir tie, kas nes vētru. Domas, kas nāk dūju kājām, virza pasauli.Fridrihs Nīče par drošsirdību

”Kas ir labs?” jūs jautājat. Drošsirdīgam būt ir labs. Lai mazās meitenes runā: “Labs ir tas, kas reizē ir skaists un aizgrābjošs.”