tikainesakinevienam.lv

Dzīvīte dzīvīte šūpojos tevī (grāmata)


Cilvēku šūpošanos viņu dzīvītēs autors skatījis un vērtējis Kālifornijas universitātēs, televīzijas ziņotāju pārskatos. Tur studenti un vispār jaunākās paaudzes cilvēka radīšanas kaislību un patiesu mīlestību pārvērtuši tikai īslaicīgā, pērkamā un pārdodamā kārībā. Tam parallēli dažādu tipu slepkavības, huliganisms, polītika, māni un meli. Protams, tas ir ne tikai Kalifornijā.

avots: jaunagaita
Jānis Klīdzējs par cilvēkiem un lēmumiem


Šodienas cilvēku nelaime un posts ir sācies ar to, ka morāles mērauklas savai dzīvei un rīcībai viņi noskatās un paņem kā derīgas no tiem, kas tāpat visu dara viņiem visapkārt. Tas ir tikpat kā nostādīt pareizo laiku savā pulkstenī vienmēr pēc kaimiņu pulksteņiem, kas var būt jau sen samaitājušies un rāda nepareizu stundu.

Jānis Klīdzējs par dzīvi, dzīves jēgu un attieksmi


Liekas gan, ka nekādas sistēmas, nekādas reformas, nekādas revolūcijas vai filozofijas visu cilvēku problēmas neatrisinās nekad. Neizskatās viss. Kādam sāpēs vienmēr. Ja kādam nesāpēs, uz savu nelaimi tas steidzīgi dzīsies pats. Kliedzieni un vaidēšana zemapziņā, instinktu pagrūdieni, baiļu un mazvērtības kompleksi dzen un grūsta pa dienām un naktīm it visus. Stiprākie, drošākie, ticīgākie atrod kādu gaismas staru pie kā pieturēties. Citi uzvelk neredzamo svārku, apšūtu ar draudu asmeņiem uz ārieni. Sviež lamu vārdus un vicina dūres uz visām pusēm. Tos labi var pazīt pat uz lielceļiem, kā tie vada savus auto, lēkdami citu ceļā, reizēm nobļaudamies. Vai patiešām visas ielas, skolas un mājas kļūst arvien vairāk piesātinātas ar neirotiķiem, kas jūtas kā dzeloņstiepli norijuši? Viņi zina, ka – divas reizes divi ir četri, bet nevar to paciest un skrien lokā, savu neesošo asti tverdami. Arvien vairāk šīs tehnoloģiju dzirnavas maļ no sevis ārā pilnīgi nesagatavotus psihotiķus, kam – divas reizes divi ir pieci. Tie tā to redz un tic, un neviens tiem nevar pierādīt, ka tā nebūtu.

Jānis Klīdzējs par vienatni


Cilvēkos un ap cilvēkiem vienmēr tiek paturēta, vairāk ar instinktu nekā apzinīgu rīcību, tāda privāta zona. Otrs no malas, kaut arī tuvinieks, tanī netiek iekšā katrreiz. Netiek ielaists. Dažreiz tiek… Varbūt tur arī tā vieta, kur tiek glabāts un sargāts cilvēka galvenais kodols. Tas nevarētu ne augt, ne veidoties, ne mainīties, ja šinī zonā varētu katrs pastaigāties pēc patikas, pabakstīt, vai pat uzkāpt ar kāju uz asniem.

Jānis Klīdzējs par cilvēku un darbu


Ir trejādi cilvēki: Vieni, kas rada un veido notikumus. Otrie, kas vēro visu, kas notiek. Trešie ir tādi, kas vaicā kā pēkšņi atmodušies: Kas notika?

Jānis Klīdzējs par valodu


Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir zinātne. Valoda ir cilvēks.

Jānis Klīdzējs par dzīvi un dzīves jēgu


Katram cilvēkam ir tikai vienas pašas dzīves laiks. Jo ātrāk kāds atrod to vietu, no kuras viņš var sākt mazliet priecāties par savu dzīvi, jo tam vairāk tiek no visa kā, ko viņš no dzīves vēlējies.

Jānis Klīdzējs par dzīvi un dzīves jēgu


Direktors nav nemaz tuvākos rados ar Dievu kā tu vai visi citi šinī juceklīgajā pasaulē, kur vienmēr bijis un būs vairāk jautājumu nekā atbilžu. Tomēr – lai kāda šī pasaule, katram ir jārauga atrast to iesākumu sevī pašos, no kura varētu sākt dzīvot saskanīgāk ar sevi un ar citiem.

Jānis Klīdzējs par dzīvi


Tev pašam būs zināms, ka dzīves spiedieni liek sevi manīt abējādi – fiziski un garīgi. Tāpēc bieži vien jūtamies nejauki. Mēs jūtamies it kā kaut kas mūs izaicinātu uz cīņu. Jūtamies bezpalīdzīgi, satraukti, izjaukti. Reizēm mēs rīkojamies ātri un it kā ar mērķi, vai arī mēs esam nespējīgi izvēlēties dzīves un darbības virzienu un sākam rīkoties, impulsa grūsti un virzīti. Autoritātes medicīnā, bioloģijā un psiholoģijā domā, ka sakrātiem un neatbrīvotiem dzīves spiedieniem ir liela loma daudzās un dažādās fiziskās un mentālās kaitēs, ieskatot augstu asinsspiedienu, galvas sāpes, māgas brūces, cukura slimību, muguras sāpes, bezmiegu, depresiju, visādas mānijas. Kā jau zinām, fakts ir tas, ka dzīves spiedieni ir nenovēršami. To iedarbes asums un varbūt arī to iespaids uz cilvēku nākamajos gadu desmitos var tikt ļoti pamazināts, ja mācās izvēlēties veidu – kā izturēties pret dzīves spiedienu pilnajiem notikumiem.atbalstīt projektu
reklāma citātu kartotēkā