TikaiNesakiNevienam.lv


Dalailama

Dalai LamaDalailama par garīgo attieksmi

Laba veselība un stabils garīgais stāvoklis nodrošina veselīgu dzīvi un sagatavo augsni laimīgai nākotnei. Bez iekšējās stabilitātes, pozitīvas garīgās attieksmes, nav iespējama laime vai miers, pat, ja mums ir labākie draugi un lielas materiālās priekšrocības.Dalailama par mīlestību

Ja ir mīlestība, tad ir cerības uz īstu ģimeni, īstu brālību, īstu nosvērtību, īstu iekšējo mieru. Ja mīlestība jūs atstājusi, ja turpināt uztvert citus cilvēkus kā ienaidniekus, tad, lai kādas nebūtu jūsu zināšanas, izglītība vai materiālā labklājība, jūsu daļa būs tikai apjukums un ciešanas. Cilvēki turpinās kļūdīties un konfrontēties. Pamatā, ciešanu stāvoklis visiem ir kopīgs; tāpēc nav jēgas mēģināt piekrāpt vai iznīcināt otru. Jebkura garīgā stāvokļa pamatā ir mīlestība.Dalailama par iecietību

Kas jūs māca būt iecietīgiem? Jūsu bērni var jums iemācīt būt pacietīgiem, bet vienīgi ienaidnieks iemāca iecietību. Ienaidnieks ir gandrīz jūsu skolotājs. Ja izjūtat cieņu pret savu ienaidnieku tā vietā, lai izjustu dusmas, jūsu līdzcietības mērs pieaug. Tāda ir īstā līdzcietība, līdzcietība, kuras pamatā ir veselīga ticība.Dalailama par atbildību

Mums nav nepieciešams kļūt reliģioziem vai pieslieties kādai konkrētai ideoloģijai. Galvenais, lai mēs koptu sevī labas cilvēciskās īpašības. Tādejādi, mēs varētu izkopt mūsu kolektīvās atbildības izjūtu, kas skar katru mūsdienu dzīves aspektu.Dalailama par atbildību

Tagad, kad pasaule kļuvusi krietni mazāka, daudzas lietas atkarīgas no mums katra. Lai spētu doties uz priekšu ar pozitīvu pieeju, galvenais faktors ir cilvēka prāts, cilvēka apziņa. Vienīgi tam ir nozīme, iesaistoties labākas pasaules celtniecībā.

atbalstīt projektu