TikaiNesakiNevienam.lv


Dalailama

Dalai LamaDalailama par līdzcietību

Viena pati spontāna līdzcietība pret citiem var mūs iedvesmot rīkoties viņu labā. Tomēr līdzcietība nerodas „mehāniski”. Tādām jūtām, ja vien tās ir patiesas, jāizaug palēnām, tām jābūt uzturētām katrā indivīdā, jābalstās uz pārliecību par savu paša vērtību. Laipna izturēšanās ir katra personiskā izvēle. Katra indivīda izturēšanās ikdienā patiesībā ir visīstākā mūsu līdzcietības pārbaude.Dalailama par līdzcietību

Līdzcietības nozīmīgākais aspekts ir cieņa pret citu tiesībām un viedokļiem. Tas ir samierināšanās pamats. Samierināšanās gars, kas balstīts uz līdzcietības, vēršas dziļumā, neatkarīgi no tā vai persona to apzinās vai ne. Pamatā cilvēka būtība ir pilna labestības; tādejādi, pat, ja mēs tuvojamies vardarbībai vai citām negatīvām lietām, labākais risinājums ir atgriezties pie patiesām cilvēciskām jūtām : sirsnības. Tādejādi, sirsnība vai līdzjūtība nav saistītas tikai ar reliģiju, tās mums nepieciešamas ikdienas dzīvē.Dalailama par līdzcietību

Līdzcietību varētu definēt kā nevardarbīgu prāta stāvokli, kas nav pretrunā un neuzbrūk. Šī iemesla dēļ to nevar sajaukt ar pieķeršanos un tuvību.Dalailama par līdzcietību

Īsta līdzcietība nav tikai emocionāla atbilde, bet gan cieša apņemšanās, kas balstās uz saprāta. Tādejādi, patiešām līdzcietīga attieksme pret citiem nemainās arī tad, ja pēdējie izturas pret jums negatīvi. Caur šo universālo altruismu jūs izkopjat atbildības sajūtu pret citiem: vēlmi konkrēti palīdzēt tikt galā ar viņu problēmām.Dalailama par altruismu

Altruisms nenozīmē vienkārši aizmirst pašam par sevi. Tas nozīmē galvenokārt apvaldīt egoistiskās jūtas, kas mūs spiež izmantot citus savā labā vai tiem kaitēt.