Bībele (grāmata)

June 30, 2008

Zālamans par muļķību

Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs, ja tu esi izsmējējs, tad tu to viens pats arī cietīsi. Bet neprātība ir muļķīga, […]
June 30, 2008

Zālamans par apdomāšanos

Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles.
June 30, 2008

Zālamans par naudu

Ko palīdz nauda nejēgas rokā, lai pirktu augstāko gudrību, ja viņš tomēr ir un paliek nepraša.
June 30, 2008

Zālamans par nabadzību

Nabags runā lūgdamies, bet bagātais atbild bargi.
June 30, 2008

Zālamans par naidu

Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.
June 30, 2008

Zālamans par muļķību

Kā suns atkal apēd izvemto, tā rīkojas arī nejēga, bez mitas atkārtodams to pašu muļķību.
June 30, 2008

Citāts par mīlestību

Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielāka no tam ir mīlestība.
June 30, 2008

Citāts par mīlestību

Mīlestība ir lēnprātīga, Mīlestība ir laipna, Tā neskauž, Mīlestība nelielās, Tā nav uzpūtīga. Tā neizturas netikli, Tā nemeklē savu labumu, Tā neapskaišas, Tā nepiemin ļaunu. […]
June 30, 2008

Citāts par mīlestību

Cik skaista un tīkama esi tu, cildena prieka un jauku pārdzīvojumu pilnā mīlestība.
Piesakies jaunumiem