TikaiNesakiNevienam.lv


Pēteris Donovs par izaugsmi

Cilvēks atrodas pastāvīgā kustībā: viņš vai nu kāpj augšā, vai laižas lejā.Citāts par izaugsmi

Ikvienas izmaiņas sākas jūsu galvā, jūsu domāšanā.Dzidra Rinkule-Zemzare par izaugsmi

Ir jābūt ļoti, ļoti lielam,
Lai kaut kur nekļūtu tu mazs.
Un vajag arī būt tik mazam,
Lai paliek neaizsniegts kaut kas.Fridrihs Nīče par izaugsmi

Dariet tā kā vējš, kad tas iz savām kalnu alām brāžas: pēc savas paša svilpes viņš tad dej, un jūras dreb un lēkā apakš viņa pēdām…
Ja gribat augšup tikt, tad ņemiet talkā paša kājas. Neliecieties augšup nesties, uz svešām mugurām un galvām.Imants Kalniņš par intuīciju

Jo neviens kritiķis nezina to, ko tikai autors zina. Autors perfekti zina, kas nav kvalitatīvs tajā, ko viņš ir izdarījis. Un es arī zinu, kas nav kvalitatīvs. Un dabiski, ka tas mani neapmierina. Tā ir tā iekšējā balss, tā ir tā intuīcija, kas tev pasaka priekšā, ka tā nevajag darīt.
Šī ir tā tieksme jeb tā absolūtā nepieciešamība darbu, ko tu dari, realizēt tā, lai tas darbs būtu pilnīgs, ka tu vairs labāk nevari izdarīt, ka tu zini, ka tas ir vislabākais, cik tu esi varējis izsarīt.Citāts par individualitāti

Mēs visi piedzimstam par oriģināliem. Kāpēc tik daudzi nomirst kā kopijas?Citāts par individualitāti

Starp ļaudīm ir vairāk kopiju nekā oriģinālu, – sacījis Pablo Pikaso, – bet Tu paliec savā skaistajā vienreizībā!

atbalstīt projektu

mēneša jubilāri