TikaiNesakiNevienam.lv


Tēma: "pieredze"


Mācīšanās

Ja kļūdu vēl var izlabot, tad tā nav kļūda, bet mācīšanās.Oskars Vailds par pieredzi

Nožēlot pārdzīvoto nozīmē kavēt savu attīstību. Noliegt pārdzīvoto nozīmē apmelot pašam sevi. Tas nav nekas cits, kā savas dvēseles aizliegšana.Mērfija likums par pieredzi

Pieredze pieaug paralēli bojātā aprīkojuma daudzumam.Jānis Klīdzējs par dzīvi un pieredzi

Dzīves redzējumu mums nedos ne jūsma, ne fantāzijas, ne teoretizējumi, bet gan tikai pati brišana pa šo dzīvi. Tikai tā mēs varat atrast, kā ir par daudz šai dzīvei, kā viņai trūkst, par ko šie ļaudis smej un par ko viņi raud. To saprazdami, mēs varēsim būt arī šīs dzīves cēlēji.Jānis Klīdzējs par pieredzi un audzināšanu

Kā Andrim patika tēva rājiens! Kaut viņš būtu teicis ko vairāk. Jau tik ilgi viņš bija dzīvojis viens pats un darījis kā gribējis un nebija neviena, kas viņu būtu varējis rāt tā, kā to varēja darīt tēvs. Sveši ļaudis nerāja, tie vai nu ienīda vai izsmēja par kādu nodarījumu, kas viņus aizskāra.Zigmunds Skujiņš par zināšanām un izglītību

Ne jau visu var iemācīt ar labiem padomiem un gudrām grāmatām. Pieredze diemžēl rodas galvenokārt no sūrstieniem.Mērfija likums par kļūdīšanos un pieredzi

Neviens eksperiments nekad neizgāžas pilnībā, tas vienmēr var kalpot kā negatīvs piemērs.

atbalstīt projektu

kalendārs