TikaiNesakiNevienam.lv


Tēma: "pienākums"


Dāgs Hammaršelds par amata tiesībām un pienākumiem

Amats nekad nedod tiesības pavēlēt, bet uzliek pienākumu rīkoties tā, lai citi, saņemot tavus norādījumus, netiek pazemoti.Fridrihs Nīče par pienākumiem

Un mēs, mēs nesam uzticīgi to, ko mums dod līdz, uz cietiem kamiešiem un pār tuksnesīgiem kalniem! Un, kad mēs svīstam, tad mums saka: “Jā, dzīve ir grūti panesama!” Bet tikai cilvēks ir sev pašam grūti panesams! Tas tādēļ, ka viņš nes pārāk daudz lieka uz saviem kamiešiem. Līdzīgi kamielim, viņš nometas ceļos un ļaujas, lai to labi apkrauj nastām. Sevišķi stiprais, izturīgais cilvēks, kam piemīt godbijība: par daudz lieku, smagu vārdu un vērtību viņš sev uzkraujas, – un nu dzīve liekas viņam tuksnesis!Tev NAV pienākums
 • Būt perfektam!
 • Sekot pūlim!
 • Mīlēt cilvēkus, kuri Tev kaitē!
 • Darīt patīkamas lietas nepatīkamiem cilvēkiem (šo svarīgi ievērot, lai tevī – nerastos liels iekšējs konflikts)!
 • Atvainoties par to, ka biji Tu pats!
 • Pārpūlēties citu dēļ!
 • Justies vainīgam par savām vēlmēm!
 • Samierināties ar nepatīkamām situācijām!
 • Iztraucēt savu iekšējo mieru, lai kas arī tam nebūtu par iemeslu!
 • Saglabāt attiecības, kuras kļuvušas nepatīkamas!
 • Darīt vairāk nekā Tev atļauj laiks!
 • Darīt kaut ko, ko patiesībā nevari izdarīt!
 • Izpildīt nesaprātīgas prasības, tas attiecas arī uz neskaidrām un nesaprotamām prasībām!
 • Atdot kaut ko, ko negribas atdot!
 • Uzņemties atbildību par citu cilvēku rīcību!
 • Atteikties no sava es kāda cita cilvēka vai apstākļu dēļ!


Fridrihs Nīče par pienākumiem

Un mēs, mēs nesam uzticīgi to, ko mums dod līdz, uz cietiem kamiešiem un pār tuksnesīgiem kalniem! Un, kad mēs svīstam, tad mums saka: “Jā, dzīve ir grūti panesama!” Bet tikai cilvēks ir sev pašam grūti panesams! Tas tādēļ, ka viņš nes pārāk daudz lieka uz saviem kamiešiem. Līdzīgi kamielim, viņš nometas ceļos un ļaujas, lai to labi apkrauj nastām. Sevišķi stiprais, izturīgais cilvēks, kam piemīt godbijība: par daudz lieku, smagu vārdu un vērtību viņš sev uzkraujas, – un nu dzīve liekas viņam tuksnesis!Citāts par pienākumu

Pienākums – tas, par ko domā ar riebumu, dari negribot un ar ko vēlāk ilgi lielīsies.