TikaiNesakiNevienam.lv


Tēma: "dzīves jēga"


Jānis Klīdzējs par cilvēku, reliģiju un dzīves jēgu

Būt reliģiozam nenozīmē tikai piederību pie kādas konfesijas un iešanu kādā baznīcā, vai arī kādu lūgšanu un rituālu atkārtošanu un kādu simbolu godināšanu. Daudziem piederība pie kādas baznīcas palikusi tikai par sabiedrības acīs atzītas tradīcijas turpināšanu ar mehāniskām izdarībām, bez kādiem tālākiem jautājumiem. Visi kaut ko tādu dara, tad nu, lai izskatītos labi un pieklājīgi, arī viņš dara to pašu. Būt reliģiozam dziļākā un īstākā nozīmē ir vaicāt un mēģināt atbildēt uz jautājumiem par savas eksistences jēgu un nozīmi. Vaicāt un censties atrast atbildes arī tad, kad šīs atbildes sit, plēš cilvēku sāpīgos gabalos. Šī meklēšana reizēm var būt sāpīga, tirdīga un bezcerīga. Bet tā dod apziņu, ka tu gribi un turpini būt cilvēks… ka tev gribas kādas jaunas, cerīgākas gaismas pasaulē un dienās, kur atbilžu reizēm tik maz.Fricis Bārda par dzīves jēgu

Trīs lietas mani moca no mazotnes: kas biju, kas būšu un esmu kas es?Rainis par dzīves jēgu

Mēs dzīvojam īsti tikai tik daudz, cik satiekam ar sevi, darbu un saviem mīļajiem.Citāts par dzīvi un dzīves jēgu

Visu var pārciest šajā dzīvē, ja ir dēļ kā dzīvot, par ko rūpēties un kam ticēt.Imants Ziedonis par mīlestību un dzīves jēgu

Tā dzīvoju mēnešiem. Laidu akmentiņus caur pirkstiem: neviens neiemirdzas. Situ ar āmuru pa pirkstiem: neviens nesāp. Un tad tu parādījies!