TikaiNesakiNevienam.lv


Tēma: "dvēsele"


Jānis Poruks par dvēseli

Tavā dvēselē ir viss tas pats, ko tu pie citiem meklē.Francis Usāns par dvēseli

Otra sirdī neiekļūt, ja cenšas tajā ielīst.Zālamans par dvēseli

Sirds pati vien zina savas sāpes, un neviens svešinieks nevar pilnīgi iejusties tās priekos.Zenta Mauriņa par klusumu un dvēseli

Klusums ir pilns mūzikas. Klusumā sāk skanēt dvēsele.Vija Vētra par dvēseli

Ja Dievs ir piešķīris cilvēkam ne vien dvēseli, bet arī fizisku ķermeni, vai tad varam šaubīties, ka tā ir bijusi daļa no viņa gudrā, visaptverošā plāna? Mums ir fiziskais ķermenis un gars, kas iemājo miesā; tas, kā izveidosim attiecības starp šiem abiem, atkarīgs no mūsu izvēles. Mēs varam padarīt mūsu miesu par templi, kurā mājot garam, vai arī varam pārvēst to cietumā, kas garu ierobežo un sasaista. Ideāls ir harmonija, līdzsvars starp garīgo un fizisko. Pārliecīgs uzsvars tikai uz vienu vai otru ved tiešā ceļā uz nelaimi.