TikaiNesakiNevienam.lv


Tēma: "draudzība"


Zenta Mauriņa par draudzību

Absolūts patiesīgums tikai tur, kur ir divi cilvēki: akmenim nevar atvērt dvēseli, tāpat to nevar mikroskopam vai skujamam spogulim; to var tikai dzīvam cilvēkam, kas spēj gaišdzirdīgi uzklausīt, kas zina, ka sirds ceļi, kas ieplūst Dievā, ir nevienādi kā zvaigžņu gaitas, kuras nav iespējams patvaļīgi pārbīdīt.Imants Ziedonis par draudzību

Nekas nav siltāks par sniega piku, ko viens cilvēks nes dāvināt otram.Citāts par draudzību un mīlestību

Ja kāds saka, ka mīl jūs, sargieties! Nevienam nav man jānotic uz vārda, katrs var pārliecināties par šo vārdu patiesumu piemēros no savas dzīves: vecāki, sizdami bērnus, kliedz, ka viņi tos mīl; vīri un sievas mīlēdami šausta viens otru tik asām un nežēlīgām replikām kā nazis. Nebeidzami apvainojumi, pazemojumi, domu un jūtu ignorance starp cilvēkiem, kas sludina viens otram savu kvēlo mīlestību. Lūdzami, atbrīvojiet pasauli no tamlīdzīgas mīlestības. Kāpēc tik daudzsološu vārdu sist saistību krustā, durstīt ar pienākumiem, vilkt liekulības karātavās, smacēt ar pieradumu? Tūlīt pat aiz vārda “Dievs” “mīlestība” ir visvairāk staipītais vārds visās valodās. Visaugstākā attiecību forma starp cilvēciskām būtnēm ir draudzība. Kad parādās mīlestība, draudzība mirst.Zenta Mauriņa par darbu, draudzību un dzīvi

Saindētam dzīves kokam ir divi saldi bezindes augļi: draudzība un darbs.Citāts par atmiņu, draudzību un mīlestību

Laba atmiņa ir draudzības pamats, un mīlestības posts.Latviešu sakāmvārds par attiecībām

Veca mīlestība nerūs, veca draudzība neput.Aleksandrs Hercens par draudzību un mīlestību

Mīlestība un draudzība viena otru atbalso. Tās sniedz pretī tik, cik pašas saņēmušas.

atbalstīt projektuatbalstītāju tops:

Kristīne Jansone
Zane Andersone
Jānis Bērziņš


mēneša jubilāri