TikaiNesakiNevienam.lv


Tēma: "dāvanas"


Zenta Mauriņa par dāvanām

Par patiesu dāvanu var tikai tur runāt, kur dāvinātājs tikpat laimīgs kā dāvanu saņēmējs, kur robeža starp došanu un ņemšanu izdzēsta.Citāts par dāvanām

Svētīgi ir tie, kuri māk dot un nepieminēt, ka dod, un svētīgi ir tie, kuri māk paņemt, bet neaizmirst, ka ir ņēmuši.Viljams Šekspīrs par dāvanām

Katra roka tiek godāta, ja vien tā dāvina.Zālamans par dāvanām

Dāvanas atver cilvēkam durvis un vārtus, tās noved viņu arī lielu kungu vaiga priekšā.Zālamans par dāvanām

Slepenībā pasniegta dāvana remdē dusmas, bet tieši klēpī ielikts dāvinājums mīkstina jau jo spēcīgu niknumu.