TikaiNesakiNevienam.lv


Romas ķeizars kādu dienu teica R.Jehošuam, hanajas dēlam: “Parādi man savu Dievu. Es gribu viņu iepazīt. Kur viņu varētu skatīt vaigā?” Rabīns atbildēja: “Tas ir neiespējams, nav neviens mirstīgais uz šīs zemes, kas jel kad spētu gūt šo pilnību.” “Ko?Neiespējams?Vai jel kāda Romas ķeizara vēlme var tikt neizpildīta? Es pastāvu uz savas prasības, skatīt tavu Dievu, Israēla Dievu, vaigā. “Tad rabīns atbildēja:” Rīt lai notiek tava vēlēšanās. “Nākamajā dienā gudrais rabīns lūdz ķeizaru doties ar viņu kopīgā pastaigā, tad viņš parādīšot viņam Dievu. Ķeizars piekrita.Nonākuši klajā laukā, rabīns rādīja uz spožo pusdienas sauli un lūdza, lai ķeizars paveras tanī. “Tas nav iespējams,” ķeizars izsaucās,” mana acs nav spējīga uzlūkot šā debess ķermeņa spožumu.” “Kā”, turpināja apķērīgais rabīns smaidot,” vai maz Romas Ķeizaram var būt kaut kas neiespējams uz šīs zemes?” Ķeizars nodūra acis, kad rabīns sacīja:” Ķeizar, ja jau saule, kas ir tikai Lielā Meistara kalps, ļauj apžilbt tavām acīm, kā tad tu domā skatīties acīs visvarenākajai būtnei?”

stāsti pārdomāmTavs komentārs
atbalstīt projektu

kalendārs