Citāts par uzskatiem

Francis Usāns par uzskatiem
August 23, 2008

Sastopoties ar izvēli – mainīt savus uzskatus vai pierādīt, ka to nav nepieciešams darīt – gandrīz visi pievēršas pierādīšanai.

Piesakies jaunumiem