TikaiNesakiNevienam.lv

Voltērs par laiku

“Lielais mags vispirms uzdeva šādu jautājumu: “Kura no pasaules lietām ir visgarākā un visīsākā, visstraujākā un visgausākā, visvairāk dalāmā un visvairāk izstieptā, visvairāk novārtā pamestā un visvairāk nožēlotā, bez kuras nekas nevar notikt, kura aprij visu, kas ir mazs, un atdzīvina visu, kas ir liels?” [..]
Vieni teica, ka mīklas atminējums esot laime, citi, ka zeme, vēl citi, ka gaisma. Zadigs sacīja, ka tas ir laiks. “Nekas nav garāks,” piebilda viņš, “jo tas ir mūžības mērs; nekas nav īsāks, jo tā pietrūkst visiem mūsu nodomiem; nekas nav gausāks tam, kas gaida, nekas nav straujāks tam, kas līksmo; tas sniedzas līdz bezgalībai lielumā; tas dalās līdz bezgalībai mazumā; visi cilvēki to vieglprātīgi izšķiež, visi nožēlo tā zudumu; nekas nenotiek bez tā; tas liek aizmirst visu, kas nav nākamo laiku cienīgs, un dāvā nemirstību diženajam.”
Sapulcējušies atzina, ka Zadigam taisnība.”Tavs komentārs
atbalstīt projektu

kalendārs