resursi
rīki


jubilāri


vienmēr aktuāli
Neveiksme ir obligāts veiksmes priekšnoteikums.
No kļūdām mācāmies!


Es tevi gribu

Cik labi, ar tevi var neizlikties,
Es tikai ar tevi gribu tikties,
Es gribu, lai tikai tu manī skaties, –
Kad tu manī skaties, es esmu patiess.

Kad tu manī skaties, es esmu patiess,
Mūsu dzīvē vēl simtiem vilcienu aties
Un tūkstošiem jūdžu būs jāiet vēl kājām
Un varbūt bez ūdens, bez sāls un bez mājām.

Bez ceļa, bez ūdens, bez sāls un bez mājām
Man liekas, mēs tūkstošiem jūdžu jau gājām.
Tavs skatiens bij traks, un tavs skatiens bij prātīgs,
Tavs augums kā rudzu maize bij sātīgs.

Tavs augums kā rudzu maize ir sātīgs,
Ta zeme, ko min tavas kājas, man patiks,
Pat sviedriem un asinīm saindēta
Tā zeme, ko min tavas kājas, būs svēta.

Šī zeme, ko min tavas kājas būs svēta.
Balti ķirši un sarkanas rozes zied sētā.
Kā laiku un telpu, un bezgalību
Es tevi gribu.

Katram sava bagātība

Nopirka cilvēks sev skaistu māju ar brīnišķīgu augļu dārzu.
Blakus – šķībā, vecā mājiņā dzīvoja skaudīgs kaimiņš, kurš visādi centās sabojāt viņam dzīvi: mēslus zem vārtiem izberot vai kādas citas riebeklības izdarot.
Reiz cilvēks pamodās no rīta labā garstāvoklī, izgāja ārā uz lieveņa, bet tur spainis ar samazgām. Cilvēks paņēma spaini, samazgas izlēja, tad spaini iztīrīja tā, ka spīd, iebēra tajā gatavus, garšīgus ābolus no paša dārza un gāja pie kaimiņa.
Kaimiņš izdzird troksni pie durvīm un ļauni nodomā: “Beidzot es viņu dabūju!” Atver durvis cerībā, ka varēs skandalēties, bet cilvēks sniedz viņam spaini ar āboliem un saka: “Kas ar ko bagāts, tas ar to dalās!”

Lai Jums ir ar ko dalīties!

Citāts par kritiku

Kritikai, tāpat kā lietum, ir jābūt pietiekami maigai, lai veicinātu cilvēka augšanu, bet neiznīcinātu viņa saknes.

Citāts par nāvi

Viss ir pagaidām – mīlestība, māksla, planēta Zeme, jūs, es. Nāve ir tik neizbēgama, ka tā visus pārsteidz nesagatavotus. Kā lai zina, vai šī diena nav pēdējā? Mēs domājam, ka mums ir laiks. Bet te pēkšņi – še tev! – cilvēks noslīkst, atvēlētais laiks beidzies. Nāve ir vienīgā tikšanās reize, kura nav atzīmēta jūsu laika plānotājā.

Vienstāva Rīga

Man augstceltņu stāvus nesaskaitīt
un nesaskatīt tos kopīgi,
ja pilsētas nomalē nebūšu rīt,
šai vienstāva mājeļu kopmītnē.

Jo visa sākums ir vienreiz viens –
ar to sākas zelts un mēsli.
Un manī skatās namelis viens
ar visu sirdi un dvēseli.

Ar mežu, kur pirmais baļķis cirsts,
ar meistaru, kurš naglu iedzinis.
Un stāsta sienas, kā cilvēki mirst,
un stāsta – kā cilvēki piedzimst.

No viņa gadi kā mākoņi zviln,
tā skatiens ir gudrs un trāpīgs,
tas namiņš ir viss ar vēsturi pilns,
tam ir sava seja un biogrāfija.

No vienstāva mājeļa mācos es,
kā just sava laikmeta seju –
bez tā nevar uzcelt un nevarēs
ne māju, ne valsti, ne dzeju.

Un tad es eju pa kvartālu N:
N-cilvēks starp mājām – N.
Un kvartāls mani sveicina: “M-m!”
Un es viņam atbildu: “Hm.”

Stūrītis Pārdaugavā

Es nozvērējos
šo stūrīti uzlikt uz papīra
tieši,
kā fotogrāfs portretā,
kā pirkta nospiedums
lai tas būtu.

Es liku
pēc labākās sirdsapziņas
un izgudroju pat
jaunas krāsas,
ko vajadzēja.

Bet – kas tie par jokiem –
gan sētai,
gan paksim,
gan kokam
un puķei,
un guļošam kaķim
nāk klāt kāda gaisma.

Caur zaļo un pelēko
stīdz kāda sarkana stīga
un pulsē,
bet nav taču te
nekā sarkana.
Un es skatījos
godīgi.

Visam,
uz ko vien mēs godīgi skatāmies,
mēs uzliekam
savējās dvēseles nospiedumu.

Rīdzinieks (izziņa)

Aiz nama nams –
Kā klints pie klints.
Tavs logs kā stikla gāle
Dzinkst.

Tik lieli gadsimti,
Bet viņi
Mīl spēlēties
Ar akmentiņiem.

Spēlē, spēlē,
Spēlē te,
Kamēr Rīgu
Saspēlē.

Rīga, Rīga –
Klints pie klints.
Bet nerūk
Kalnenieku ģints.

Kaut brīvu dara
Rīgas gaiss, –
Tu esi
Rīgas iedzimtais,

Un nespēj
Pļavu zaļais krīts
No Rīgas
Tevi izrakstīt.

Lucavsala

Kad es atradīšu savu Piektdieni,
Pametīšu akmens ielu nedzīvo,
Atmetīšu pirmdienas un piektdienas,
Nākšu šurp, kur pilsēta vēl nedzīvo.
Nebūdams no tramvajiem vēl atradis,
Es uz Lucavsalu manīšos.
Kā neviens vēl nav šo salu atradis,
Tēraudzilās auzu skarās sanošo,
Pilsētai starp pašām ribām iespiesto,
Daugavai pa pašu vidu nolikto!
Ja tik Rīga drusciņ piespiestos,
Salai nebūtu vairs vietas. Noslīktu.
Taču, kamēr pilsēta vēl tūļājas,
Iesim Lucavsalas miglas villainē –
Mēness tur kā siers pa pienu kūļājas,
Daugava kā silta vanna vilina,
Fabrikdūmi kūp kā tāli vulkāni.
Ne uz kādu Javas salu nedzīsies,
Ja uz ceļa šeit tev iznāks zaķi pūkaini
Un kā kāpostgalvas rindā sēdīsies.
Kaija tev ar spārnu matus sasukās,
Zeme kūpēs apkārt tev kā karaša.
… Pašā vidū Rīgai dzīvo pasaka
Lucavsala. Auzu skarās sanoša.

Pierīga

Sirds kļūst laimīgi klusa un mierīga
te, kur iesākas kameņu balss.
Rīgas apkārtne, apkaime, Pierīga,
mīļās pilsētas kaimiņu valsts.

Pārtrūkst pēdējā iela kā dzīsliņa,
baltos pelašķos sienāži san,
tikai mākoņu ēnas vien klīst,
tikai tauriņi tās ēnas gana.

Beidzas viens otram garām vien skriešana,
sākas kautrīgs un pakluss “labdien”.
Labu dienu man vajag patiešām,
un es tev arī vēlu to labo dienu.

Te no Rīgas kā gleznas ir atiets,
un no šejienes vien Rīgu redz –
tevī raugās zilgs, mīļojošs skatiens,
glāstošs, piedodošs, saucošs un dedzinošs.

Deviņvīrspēks tev ir aizskāris pieri,
un tu tālāk ej, šī spēka balstīts,
Rīgas apkārtne, apkaime, Pierīga,
mīļās pilsētas kaimiņu valsts.

Dzejolis par Rīgu

Tu man ieskanies kā stīga,
kad uz tevis pirkstus liek.
Ja tev manis pietiek, Rīga,
tad man tevis nepietiek.

Tu no manis

Sauksim – Rīga!
Atkal – Rīga!
Atkal – visa
mana Rīga!

Tu no manis –
mana Rīga,
tu no manis
atka rīga!

Vasa rīga?
Pirmšķi rīga?
Izda rīga?
Iztu rīga?

Tu no manis
izda rīga!
Tu no manis
iztu rīga!

Attu rīga?
Atšķi rīga?
Node rīga?
Rakstu rīga?

Rakstu – Rīga!
Rakstu – Rīga!
Atkal visa –
mana Rīga!

Nemie rīga?
Sabied rīga?
Bravū rīga?
Meista rīga?

Tu no manis
bravū rīga!
Tu no manis
meista rīga!

Piede rīga?
Saka rīga?
Tu no manis
piede rīga?

Tu no manis
saka rīga!
Tu no manis!
Tu no manis!

– Bet tu – no manis, –
saka Rīga…

Vēstule draugam Rīgā

Tonakt pie jūras es lasīju sēnes.
Pēkšņi ieskatos – mēness!
Iekritis jūrā un zviln –
pilns.

Smags un apaļš kā zelta bumba,
bet jūrai pierē ne grumba.

Pār jomu pa zilganu mēness laipu
eju šim klāt,
grābju aiz paura
un staipu…

Stiepu, stiepu,
līdz izstiepu līku.

Paskaties citunakt!

Redzēsi tumsā pār Rīgu
mēnesi jaunmodīgu.

Pētergailis

Pētergailis
uzlēcis
Rīgas pašā
augstākajā tornī kā
laktā un
tup kā
ķipis.

Un, kad Pētergailis
dzied, tad
Pētergaiļa balss
dzirdama ne vien
Pārdaugavā, bet pat
Pārjūrā.

Un vēl – ikviens Rīgas
vējš vienmēr vispirms
Pētergailim pajautā:
“Uz kuru pusi tad īsti pūst?”

Rīgas radīšana

Daugavmalā
sensenos laikos
balts krauklis
baltu ligzdu sev
vija.

Pēcāk –
Daugavmalā
sensenos laikos
balts krauklis
ligzdā baltajā
akmens
olu dēja.

Vēl pēc tam –
sensenos laikos
Daugavmalā
balts krauklis
ligzdā baltajā uz
akmens
trīs gadus un
mēnešus trīs
tupēt tupēja un
akmens
olu
perēja.

Un no akmens olas tās
pēc
trīs gadiem un
mēnešiem trīs
ņipra un trokšņaina kā
putnabērns
Rīga
izšķīlās.

Zvanu iela

Āgenskalnam kā
tētukam
Zvanu iela
pikpaunā tup. Un

Zvanu ielā
lapkoku vietā
zvankoki
debesi
plecos sev
tur. Un

zvankokiem
lapu vietā
daudzkrāsaini
zvaniņi
dzindzina.

Ka esmu pa
Zvanu ielu
lēkšojis,
uzreiz
mana mamma zin –
es esmu makantiņ
saulaināks un
balss mana
vienā laidā
zvanīt zvana…

Ķengaragā

Ķengaragā kāds puika Mārtiņš
Esot iemācījies
Lēkt kā ķengurs.
Kopš to uzzinājuši
Tasmānijas ķenguri,
Vairs neliekas mierā, vai traks:
– Gribam tur, kur Mārtiņš,
Kur Ķenguru rags.
Gribam pār Daugavu lēkāt.
Gribam ar Rīgas bērniem
Draudzēties!

– Ai, ķenguru kungi, pie mums
Ir auksti,
Kur jūs visi te paliksiet ziemā? –

Tasmānijas ķenguri korī atbildēja:
– Ziemā visi lēksim pie Mārtiņa ciemā,
Un Mārtiņš mūs cienās ar tēju!

Skrejošais suns

Skrien pa ceļu suns
Tā kā žigla
Malduguns.

Garām ceļa stabi zib,
Sunis Rīgā nokļūt grib.

Sunim Rīgā dzīvo radi,
Neredzēti, kur tie gadi.

Asfalts kūp un karst, un kaist.
Ai, cik skrejošs suns ir skaists!

Gribētos gan atpūsties,
Gauži nosvīdusi āda…

Kā tu pūtīsies, kad visi
Luksofori zaļas acis rāda?

Turpina pa ceļu suns
Skriet kā žigla
Malduguns.

Svētdiena

Mākonis peldēja
Lēni virs Rīgas,
Peldēja ļoti
Nesteidzīgi.

Daugava, laiski
Viļņus veļot,
Zīmēja klusi
Laivu ceļu.

Baltas buras
Nerroja vēju –
Cik nu vispār
Spēja.

Zaķu sala
Klusi klusa
Saldi snauda
Dienasdusā.

Puika

Man stāsta,
Rīga esot daudz
lielāka par
mani, un
pašlaik – man stāsta –
Rīga esot daudz
vecāka par
mani.

Bet drīz jau es
izaugšu un būšu
tikpat
liels kā
Rīga un būšu tikpat
vecs kā
Rīga.

Vecrīga

Vecrīga ir Rīgas
vecmāmiņa.

Vecrīga ir ļoti
veca – kā jau
visas vecmāmiņas.

Vecrīga zin daudz
dziesmu un pasaku – kā jau
visas vecmāmiņas.

Un sēž
Daugavas krastā
Vecrīga –
Ķengaragam, Purvciemam, Imantai un
citiem saviem
mazbērniem no
Daugavas miglas
siltus kamzoļus ada un
dzied savas dziesmas, un
stāsta pasakas savas.
Arī es labprāt Vecrīgu klausos.
grāmatas tiešsaistē


populārākie avoti
plašākās tēmas
Mājas lapas izstrāde un uzturēšana: Raimonds Vērpējs

Citi resursi:
SpīganaSsfinksaSimbelsimMenoikejsVenvitaBārbala SimsoneGreenEyedNeverTellsKurpjukasteLīga SproģeSiena kaudzeVilis KasimsGrāmatu tārpsJānis KlīdzējsAgnese PoikāneIeva AndersoneBrīdis klusumaLabas grāmatasLauras grāmatasVannā ar grāmatuPasaule, veidota no grāmatāmburtnīca, mazais dzīves ceļojumsSibillas grāmatasGrāmatzīmesLiteratūras apskatiLīva AlksneAndasstuffSisyphusSantas bibliotēkaĒst vārdusAndris lasaDgpyfrom’sAbsolūta grāmatplauktsBaltais runcisGuntis Berelis vērtēMarii grāmatplauktsburtkoki