resursi
rīki


jubilāri


vienmēr aktuāli
Kukuļi debesīm

Lai nu kam, bet latviešiem ļoti patīk filozofēt. Prātot. Patīk runāt par mūžību un… vēlreiz par Mūžību. Kad sāk raisīties šādas valodas? Jā! Radu godos, sevišķi bērēs. Prāto gan neticīgie, gan augstākus spēkus atzīstošie. Abas puses izsaka vispārdrošākos spriedumus, izraisot gan līdzjūtību, gan smieklus. Spožs atrisinājums un atbildes atkarīgas no mielasta sātīguma un iesildošā dzeramā daudzuma. Jo sātīgāka sakuska un baltāks šņabis, jo pacīlātāki aicinājumi Visaugstākajam par vieglām smiltīm aizgājējam.
“Kāpēc mēs dzīvojam?” jautāja iesilušie bērinieki. Visi tak labi zina, ka neviens šeit nav palicis. Nu patiešām – kāpēc gan mēs dzīvojam? Lai kustētu, ņemtos, plēstos te pa dzīvi, krātu mantu, ko visbiežāk kodes un rūsa nomaitā? Beigās – seši dēļu gabaliņi… Vai varbūt – lai koptu gara mantas?
Smieklīgi, vai ne?
Ceļam kausus par dzīvi!
Visi pacēla glāzītes uz aizgājēja mierīgu dusēšanu, kad nāca kroņa jautājums: “Jā… kur, nez, aizies šitais brālis?”
Neteica jau – “nekāds labais cilvēks nebija”. Bērēs vai nu klusē, vai runā labu: vecais bijis labs meitu ģēģeris, ja dzēris, tad ar glanci – tikai no glāzītes, un akordeonu smuki spēlējis…
“Kur tas, ko tikko aprakām – aizies?” kāds skaļi pajautāja.
“Uz elli…” Tas kādam paspruka.
Tad piecēlās visklusākais no radu onkuļiem. “Beidziet te muldēt, es zinu” viņš teica. Kāds viņam ielēja mēriņu, un onkulis sāka turēt runu:
“Pastāstīšu patiesu dzīves gadījumu. Reiz dzīvoja kāds draņķīgs vecis. Skopulis un gnīda. Mantas rausējs un žmogs. Nīgrs kā slapjdraņķis, nelaipns kā janvāra saule, tik cietu sirdi, it kā akmens būtu krūtīs. Otram labu nevēlēja. Draugu viņam nebija, bet toties naudas bijis daudz. Taču pat bagātnieki nedzīvo mūžīgi!
Vecais nomiris. Kad atvēris acis, attapies, ka viņa atmošanos gaida divi velni. Melnie zeļļi berzējuši rokas, re, re, dvēseli katlā vārīsim!
Te pēkšņi pie melnajiem strīdniekiem atlidojis balts eņģelis un teicis – nē, kolēģi, pardon, man teikts, ka viņš jānogādā paradīzē. Kā? – iesācās velni – šito blēdi un paradīzē? Tas nav pēc noteikumiem! Ir gan, eņģelis pasmaidīja. Viņš padarīja vienu tik labu darbu, ka viņam ir piedots.
Reiz šis vīrs braucis ar maizes vezumu. Bijis bada laiks, maize zelta vērtībā. Pie bagātā vīra ratiem piesteberējis nabags, kuram mājās daudz bērnu. Nabags raudājis, lūdzies, lai iedodot kaut drupačas, jo bērni mirstot badu. Skopulis sadusmojies – kaš! Prom!
Lai nenocietinot savu sirdi, lai apžēlojoties – saucis nabags. Skopulis kļuvis nikns, gribējis nabagam sist ar pātagu, bet nabags izvairījies. Tad skopais paķēris trīs vislielākos maizes kukuļus un dusmās sviedis nabagam: “Še tev! Še tev! Še tev!”
Trīs maizes kukuļi izglāba nabaga bērnus. Tāpēc pacelsim kausus – lai kādi mēs būdami, bet pat dusmās teikta patiesība ir svētīgs darbs.” To teiktdams, onkulis izdzēra mēriņu, un visi bērinieki nopriecājās, ka aizgājējs gan jau spēlē eņģeliem akordeonu.
Nav ko baidīties, dzirdot skarbus, kaut patiesus vārdus. Pabeidz darbu kaut aiz spītības. Samīļo mājiniekus. Padod roku kritušajam. Pasaki, ka mīli savu tuvāko. Uzsmaidi pretimnācējam. Un tā bez gala… Paši zināt – kā sauksi, tā atsauksies. Trīs maizes kukuļi – kaut sviesti aiz dusmām, bija labs darbs.
Jo raugiet – debesīs nešķiro intonācijas.

Latvijai 97! Vārdi

Citāts par dzīvi

Cilvēks piedzimst viens un nomirst viens… Tam pa vidu ir visa dzīve. Daudz prieka, jubileju, sasniegumu, izaicinājumu, vilšanos un izvēles. Katrs elpas vilciens ir atlikušās dzīves pirmā ieelpa, un katrs sirdspuksts ir solis tuvāk pēdējam sirdspukstam. Ja katram no mums šajā ķermenī ir dota tikai viena iespēja dzīvot, tad cik apzinātu atbildību mēs uzņemamies par savu ikdienu? Katrs ēdiena kumoss, doma vai ideja, panākumi vai ciešanas veido mūsu karmu. Pie katras izvēles iespēju plašuma attiecības ir tā sfēra, kur ilūziju un cerību ir vairāk nekā jebkurā citā dzīves jomā.

Citāts par latviešiem

Mēs nereti pretnostatām jēdzienus valsts un indivīds, lai gan ir skaidrs, ka valsti veido indivīdi un viņu attieksme. Tieši attieksme ir atslēga un ceļš uz tādu Latviju, kas varēs lepoties ar sasniegto pasaules mērogā un par ko būsim patiesi lepni arī mēs paši.

Citāts par latviešu karavīriem

Svinīgi saviļņojošos pasākumos un klusinātos svētbrīžos mēs godinām tos tautiešus, kuri nenobijās un stāvēja pie šīs valsts šūpuļa, aizstāvēja to un atdeva savas dzīvības par brīvu un neatkarīgu Latviju. Šādu cilvēku netrūka ne Pirmajā, ne Otrajā pasaules karā, ne okupācijas laikā, ne Atmodā, jo īstens Latvijas patriots savā sirdī vienmēr ir drošs par to, ka Latvijai būs mūžam dzīvot!

Citāts par latviešu karavīriem

Mums svarīgi ir novērtēt senču devumu. Mums ir jābūt gudriem, apņēmības pilniem sadarboties, lai katrs no mums būtu gatavs izdarīt visu, kas mūsu spēkos, lai Latvija būtu brīva un tajā vienmēr valdītu labklājība, lai mēs justos droši, kā savās mājās. Leposimies ar saviem karavīriem, leposimies ar savu valsti.

Ja tauta nīkst, nav pagājības vienas

Ja tauta nīkst, nav pagājības vienas
vai svešu skauģu vaina. Pati jau
to apjauš tauta – jāatbild ikvienam:
kur esi, Latvija? kur esi, Latvija?

Pieliec delnu pie acīm un skaties

Pieliec delnu pie acīm un skaties:
līdz pat pēdējam olim viss tavs.
Neatdod, dzirdi, neatdod
mazo Latviju – lielākas nav.

Ar savu rotu rotā Latvija

Ar savu rotu rotā Latvija
Ikvienu latvieti, kas elpo dzīvs;
Pār mūsu zemi lido gaismas plīvs,
Ar savu gaismu rotā Latvija.
(..)
Neviens no tevis nevar atlauzt mūs,
Ar visu ērksi roze sirdī būs.

Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur

Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur.
Tā nāk no senču zemes dzīlēm un debesīm, kas kopā tur.
Kā apmulsis es noskatos, no malām krusti jūk,
un nojaušu – no tautas malām, no malām mūsu tauta brūk.

Un kāda dziesma meklē nozudušos vārdus.
Caur nakti saule iemigušā tempļa logos grūž ugunīgu staru,
lai malas dalīdamies nesadalās,
lai vēlreiz nekļūstam par vergu baru.

Ai, Latvija

Ai, Latvija,
man tavi lauki šķita šauri.
Nu atkal redzu
tevi rīta svaigumā:
stāv bērzu birzis,
lietu izmazgātas cauri,
un ābeles stāv
grūtā maigumā.

Te viss tik pazīstams –
ne man te ceļu prasīt.
No pavardiem
kāpj smarža tvanīga.
Guļ zemē āboli –
tik daudz, ka nesalasīt.
Un tēvu valoda –
bez tulkiem skanīga.

Es Dievam pateicos par to

Es Dievam pateicos par to,
Ka piedzimt lemts bij’ Latvijā,
Kur mani katru vakaru
Vējš miegā ieaijā.

Man kāpu priežu sīkstums
Un jūras viļņu spīts
It visās dzīves gaitās
Arvien ir nācis līdz.

Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas

Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas,
Par tevi lūpas lūgsnu vārdus liek,
Kad vakarā un tumsā jāiestieg.

Šalkodams skatlogos atviz

Šalkodams skatlogos atviz,
priecīgs pār asfaltu irdz…
Lietutiņš mazgāt nāk Latviju.
Iesāk no Rīgas, no sirds.

Aiziet pa Vidzemes šoseju –
gaidīts, sen gaidīts jau!
Rīt viņa pēdās plauks osis,
sazaļos liepa un kļavs.

Šī zeme man dārga

Šī zeme man dārga,
Jo citas zemes nav,
Jo nav arī citu debesu.
Var jau būt, ka kaut kur pa ēteru
Lidinās eņģelīši apzeltītiem spārniem,
Var jau būt, ka kaut kur dod dzert nektāru
No grezniem traukiem, –
Man pietiek, ka uz Latvijas zemes
Eņģeļi ir pārvērtušies stārķos
Un nektāru ražo bites
No pārs hektāriem
Vizbulīšu.

Es mīlu Tevi, Latvija

Es mīlu Tevi, Latvija,
Ar maigu dēla mīlu.
Par Tevi atdot gatavs es
Pat dzīvību kā ķīlu.

Es mīlu Tevi, Latvija,
Tu man tad spēku devi,
Kad biju nīsts un važās kalts, –
Lai nezaudētu sevi.

Latvija

es nemāku runāt tik skaisti lai izteiktu
Latvija
kādam noteikti iznāktu labāk
(varbūt tīnītei slaidai kā apsei
varbūt aktierim kādam – resnam kā lapsenei)

es varu tikai iedomāties kā vārda tā burtos
rotājas saule un pļavas kūp miglā no rīta
kā lieli katli.

Pašiem šai zemē mums piedzimt un mirt

Pašiem šai zemē mums piedzimt un mirt,
godā to celt vai kaunā.
Lemts te mums dzīvības atvaros nirt
atkal un atkal no jauna.

Tāpēc tik nemiera pilna ir sirds,
it kā tā atdota ķīlā.
Kā tad nu īsti ar tēvzemi ir,
kuru tā sakāmies mīlam?

Ja mazmazbērnos tautu saglabāsim

Ja mazmazbērnos tautu saglabāsim,
Tad piepildīsies mūsu sūtība
Un pastāvēšana kļūs būtība,
Kaut sadegt mums kā ugunskurā tāsīm.

Mēs zudīsim, kā liktens to ir lēmis,
Bet tautai augt un zemei pildīties,
Pie Latvijas kā mātes sildīties
Gan dzīvajiem, gan tiem, ko kaps jau ņēmis.

Latvija

Latvija,
Mūsu māte un māsa,
Ar drānu baltu
Pārsieta asins krāsa
Karogā tavā,
Kas laiku laikos
Mūsu pagalmos plīvos
Uz jaunu n bagātu dienu,
Malā neatstājot nekad, nekur un nevienu.
Latvijai 97!
grāmatas tiešsaistē
populārākie avoti
plašākās tēmas
Mājas lapas izstrāde un uzturēšana: Raimonds Vērpējs

Citi resursi:
SpīganaSsfinksaSimbelsimMenoikejsVenvitaBārbala SimsoneGreenEyedNeverTellsKurpjukasteLīga SproģeSiena kaudzeVilis KasimsGrāmatu tārpsJānis KlīdzējsAgnese PoikāneIeva AndersoneBrīdis klusumaLabas grāmatasLauras grāmatasVannā ar grāmatuPasaule, veidota no grāmatāmburtnīca, mazais dzīves ceļojumsSibillas grāmatasGrāmatzīmesLiteratūras apskatiLīva AlksneAndasstuffSisyphusSantas bibliotēkaĒst vārdusAndris lasaDgpyfrom’sAbsolūta grāmatplauktsBaltais runcisGuntis Berelis vērtēMarii grāmatplauktsburtkoki